Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.
Another reason is a recurrent infection that you suffer from for a long period so that you know for sure that a specific onlinerxantibiotics.com antibiotic will work for you. This refers to urinary tract infections and other types of diseases. If you have been diagnosed with a chronic infectious condition, you will know which drug worked for you the last time you treated your disease. As such, you can easily purchase the same drug online for the future. Most people will most likely agree that going back to the doctor for another prescription is stressful and tiresome. Besides, it may be expensive and time-consuming. Instead, you can easily avoid such waste of time and money if you know where to buy the right antibiotic online;

Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog gaat naar historica Julie Devliegher

Laureate Julie Devlieghere_ © Kevin Faingnaert_cr.jpg16-9.jpg

Laureate Julie Devlieghere_ © Kevin Faingnaert
Laureate Julie Devlieghere_ © Kevin Faingnaert

Julie Devlieghere (UGent) is de winnaar van de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog. Met die prijs bekronen Scriptie vzw en het Departement internationaal Vlaanderen tijdens de honderdjarige herdenking sterke thesissen over de Eerste Wereldoorlog.

De historica kreeg de onderscheiding en bijhorende geld prijs van 1.000 euro voor haar onderzoek naar diefstal tijdens WO I. België kampte tijdens de Eerste Wereldoorlog met een verdubbeling van het aantal (vervolgde) diefstallen. De hogere kringen zagen daarin het bewijs dat de oorlog voor een moreel verval bij de Belgische bevolking zorgde. Die stelling weerlegt Devlieghere met haar studie: "Dat beeld van een losgeslagen bevolking klopt niet. De oorlog leidde heus niet tot een teloorgang van het normbesef, maar je merkt wel dat de morele normen door de oorlog verschoven. Daardoor veranderde ook de kijk op diefstal."

Stelen om te overleven

Voor haar studie dook Devlieghere maandenlang in de gerechtelijke archieven van het arrondissement Mechelen om op basis van vonnisboeken en rechtplegingsdossiers diefstallen gepleegd voor en tijdens de oorlog te vergelijken. Zo kon ze achterhalen dat er tijdens de oorlog hoofdzakelijk levensmiddelen werden gestolen, daar waar dieven voor de oorlog vooral aan de haal gingen met geld en juwelen. Devlieghere: " Het gerecht zag ook andere daders op het appel verschijnen. Voor de oorlog was het daderprofiel vooral een ongehuwde, mannelijke dief, maar tijdens de oorlog ging het vaak om vrouwen en gehuwde vaders, die uit honger eten voor hun kroost gingen stelen. Dat maakt dat diefstal zo door de
bevolking als een aanvaardbare overlevingsstrategie werd gezien in die oorlogscrisis."

Opvallend was wel dat slachtoffers, vaak boeren die hun velden zagen leeggeroofd, net zwaardere straffen gingen eisen in de hoop de diefstallenplaag zo in te dijken. Justitie kwam
de slachtoffers daarin slechts ten dele tegemoet, aldus Devlieghere. "Het gerecht probeerde de plaag wel een halt toe te roepen door meer diefstallen te gaan vervolgen dan voor de
oorlog. Maar tegelijk volgde vaker de vrijspraak of legden de rechters, in geval van straf, de daders lagere geldboetes en kortere gevangenisstraffen op. Het lijkt dus dat het gerecht
meer oog had voor verzachtende omstandigheden in oorlogstijd."

Drie laureaten

De jury loofde de scriptie als "een sterk gedocumenteerd onderzoek dat een genuanceerd licht werpt op de diefstallenplaag die tijdens de oorlog woedde." Naast Devlieghere bekroonde de jury nog twee studenten: Eduard Clappaert (KU Leuven) sleepte 500 euro in de wacht met zijn scriptie over de vergeefse pogingen die België ondernam om na de oorlog Duitse oorlogsmisdadigers te berechten. Charlotte Vekemans (KU Leuven) zag haar onderzoek naar de Rijnbezetting door Belgische troepen na 1918 met 250 euro beloond.

Het winnende werk (inclusief een beknopt artikel) van Julie Devlieghere is te vinden via www.scriptiebank.be/diefstalWOI
De jury bestond uit Dirk Remmerie (Davidsfonds Uitgeverij), Maarten Van Alstein (Vlaams Vredesinstituut), Anne Adé (Eos Memo), Mark De Geest (Projectcoördinator 2014-18 bij de
VRT), Simon Schepers (Bijzonder Comité Voor Herinnering seducatie) en Luc Vandeweyer (Algemeen Rijksarchief).

www.scriptieprijs2014-18.be

Meer nieuws