Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Our online drug store is created with your safety in mind. With each order from our customer https://rxclomid.com/ we improve our service trying to fit better your needs and expectations of the best online drug store. We always improve and simplify the way of how you order prescription drugs online. We have hired a team of experts constantly researching and reviewing the drugs for you. Our online drug store offers FDA approved prescription drugs which you can buy from us absolutely free of any prescriptions from your health care provider. However we provide you essential information on each drug warning you on the risks, side effects and possible outcomes of self treatment to help you make informed and well weighed choice of drugs online.
Another reason is a recurrent infection that you suffer from for a long period so that you know for sure that a specific onlinerxantibiotics.com antibiotic will work for you. This refers to urinary tract infections and other types of diseases. If you have been diagnosed with a chronic infectious condition, you will know which drug worked for you the last time you treated your disease. As such, you can easily purchase the same drug online for the future. Most people will most likely agree that going back to the doctor for another prescription is stressful and tiresome. Besides, it may be expensive and time-consuming. Instead, you can easily avoid such waste of time and money if you know where to buy the right antibiotic online;

Peace Village zoekt geëngageerde vrijwilligers voor het internationale vredesproject ’18 in 18'

18_in_18.jpg

18 in 18
18 in 18

Dit jaar - 100 jaar na het einde van de Groote Oorlog- zet de Peace Village Hostel het project ’18 in 18’ op als sluitstuk van de eeuwherdenking. Het doel van dit project is om 112 jongeren uit de 56 landen die betrokken waren bij het conflict in België samen te brengen. De deelnemers, per land een jongen en een meisje die in 2018 18 jaar worden of zijn, zullen hier gedurende een week samen werken aan een hedendaagse vredesboodschap. Peace Village Mesen is daarom volop op zoek naar vrijwilligers die hun schouders samen met ons onder dit groots project willen zetten.

De Peace Village Hostel is een internationaal groepsverblijf dat jaarlijks zo’n 24 000 gasten ontvangt die vanuit alle uithoeken van de wereld komen.  Naast het aanbieden van bedden en maaltijden, heeft de hostel ook een uitgebreide educatieve werking. De afgelopen jaren zet men met deze werking heel sterk in op jongerenprojecten en de betrokkenheid van jonge mensen in het herdenken. De nadruk ligt op vredeseducatie, eerder dan op het herdenken van feitelijkheden. Het vertrekpunt is de leefwereld van de jongeren zelf.

meer informatie op https://www.peacevillage.be/

Meer nieuws