La Flandre commémore la Première Guerre mondiale.

War memorials and peace carillions

www_peacecarillons.png

Peace Carillions
Peace Carillions

Op donderdag 30 november 2017 lanceerde het Network of War Memorial and Peace Carillons in samenwerking met de Carnegie Foundation hun nieuwe website in het Vredespaleis te Den Haag. De website van de War Memorial and Peace Carillons heeft als doel om alle beiaarden en klokken ter wereld in kaart te brengen die opgericht zijn als vredes- en herdenkingsmonument voor de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Hiermee willen ze het publiek bewust maken van het vaak vergeten doel van deze instrumenten en ze in sommige gevallen nieuw leven inblazen, aangezien ze soms in een bouwvallige staat verkeren. De website geeft een overzicht van alle vredescarillons over heel de wereld die de organisatie tot nu toe heeft kunnen identificeren, met voor elke afzonderlijke carillon een korte uitleg en foto- en filmmateriaal.

Meer informatie vindt u uiteraard op https://www.peacecarillons.org/

Plus de nouvelles